VERWERKERSOVEREENKOMST - Assist

Omdat Wax On BV in opdracht van jouw Organisatie persoonsgegevens verwerkt, is het nodig dat wij met jouw Organisatie een Verwerkersovereenkomst afsluiten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze overeenkomst zullen we uitleggen en afspreken hoe en waarom wij de persoonsgegevens verwerken, hoe we deze veilig opslaan, welke rechten jouw Organisatie heeft en hoe we omgaan met datalekken.

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van onze Licentieovereenkomst en Algemene Voorwaarden tussen jou en ons. Heb je vragen over onze voorwaarden? Laat het ons weten op info@assistonline.eu.