1 vaste prijs, alles inbegrepen

We houden het graag eenvoudig, zonder verrassingen. Kies je voor Assist, dan betaal je 1 vaste prijs per jaar, ongeacht het aantal gebruikers, het aantal leden of verrichtingen je ingeeft en beheert.

Let wel, we voeren een lichte prijsstijging door op 01/01/2022.
Bestel voor 01/01/2022
€ 180/jaar

 • VZW-Helper
 • Boekhouding
 • Ledenbeheer
 • Online betaling lidgeld
 • Vrijwilligers
 • Activiteiten
 • Ticketing-tool
 • Eigen Webshop
 • GDPR-Helper
 • Stockbeheer
 • Adressenbeheer
 • Mijn Assist
Prijs vanaf 01/01/2022
€ 199/jaar

 • VZW-Helper
 • Boekhouding
 • Btw-boekhouding
 • Ledenbeheer
 • Online betaling lidgeld
 • Vrijwilligers
 • Activiteiten
 • Ticketing-tool
 • Eigen Webshop
 • GDPR-Helper
 • Stockbeheer
 • Adressenbeheer
 • Mijn Assist

Alle mogelijkheden in detail

Nieuwe VZW-wetgeving
VZW-Checklist
Algemene Vergadering
Bestuur
Wettelijke publicaties

Ontvangsten en uitgaven inboeken per kalenderjaar of per werkjaar
Schulden en vorderingen beheren
Financieel maandoverzicht opvragen
Geldoverdrachten beheren
Financieel dagboek opvragen
Financieel dagboek per financiële post opvragen
Financieel dagboek per rekening opvragen
Financieel dagboek per verrichting opvragen
Financieel jaarverslag per rekening opvragen
Financieel jaarverslag per verrichting opvragen
Staat van Ontvangsten en Uitgaven (Bijlage B) opvragen
Staat van het Vermogen (Bijlage C) opvragen
Financiële posten beheren
Maand- of jaaroverzicht per financiële post opvragen
Uitgaven- en ontvangstenrekeningen beheren
Staat van het vermogen beheren
Waarderingsregels beheren
Boekhoudperiode afsluiten

Gegevens van de vereniging beheren
Werkgroepen beheren
Functies beheren
Medewerkers beheren per kalender- of werkjaar
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van medewerkers opvragen
Verzekeringen beheren
Vergunningen en contracten beheren
Een logboek/dagboek van de vereniging beheren
De werking van de vereniging van A tot Z beheren

Officiële Ledenregister Algemene Vergadering opmaken en afprinten (pdf)
Toegetreden leden inschrijven en beheren per kalenderjaar of per seizoen
Leden indelen in ploegen, leeftijdsgroepen, afdelingen of trainingsgroepen
Meerdere gezinsleden groeperen onder hetzelfde gezin
Gegevens van het lidmaatschap opvragen per lid of per gezin
Jaarlijks lidgeld, bijdrage voor verzekering en kortingen automatisch berekenen
Handig overzicht met saldo van leden die hun lidgeld nog niet betaald hebben
Herinneringsmail om lidgeld te betalen automatisch laten opmaken
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van alle leden opvragen
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van een eigen selectie van leden opvragen
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van niet-leden opvragen
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van leden die hun lidgeld al dan niet betaald hebben
Interesses per lid opgeven
Verjaardagen van leden opvragen per dag, week of maand
Verjaardagsmail verzenden met standaard onderwerp en bodycopy

Persoonlijke omgeving voor individuele leden waarin zij hun persoonsgegevens zelf kunnen nakijken en aanpassen indien nodig
Mogelijkheid om leden individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen om hun persoonsgegevens in ‘Mijn Assist’ na te kijken
Mogelijkheid om leden individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen het saldo te betalen lidgeld via ‘Mijn Assist’ na te kijken en (online) te betalen
Koppeling met online betalingsplatform Mollie zodat lidgeld door leden online betaald kan worden

Gegevens van personen beheren
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van alle personen opvragen
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van een selectie van personen opvragen
Personen indelen in adresgroepen
Adresgroepen beheren
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van personen per adresgroep opvragen
Interesses per persoon opgeven
Interessegroepen en interesses beheren
Verjaardagen van personen opvragen per dag, week of maand
Verjaardagsmail verzenden met standaard onderwerp en bodycopy

Gegevens van adressen beheren
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van alle adressen opvragen
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van een selectie van adressen
Contactpersonen per adres beheren
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van contactpersonen van adressen opvragen
Adressen indelen in adresgroepen
Adresgroepen beheren
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van adressen per adresgroep

Activiteiten beheren per kalenderjaar of per werkjaar
Activiteiten indelen per soort activiteit
Activiteitenlijst opvragen van alle activiteiten
Activiteitenlijst opvragen van een eigen selectie van activiteiten
Activiteiten opvragen per soort activiteit
Financieel overzicht opvragen per activiteit
Deelnemers beheren per activiteit
Adressenlijst, adresetiketten en e-mailadressen van deelnemers per activiteit opvragen
Ticketing-tool (Nieuw)

GDPR-Checklist
GDPR-Logboek
GDPR-Inventaris
GDPR-Register
Privacyverklaring

Opmaak van een productenlijst + minimumstock per product
Opmaak van meerdere prijslijsten (standaard prijslijst, Happy Hour, prijzen bij fuiven,...)
Opmaak van stockbladen voor intern gebruik (met kastelling en automatische berekening van winst/verlies)
Opmaak van stockbladen voor externe organisaties en fuiven van derden (met eindafrekening en factuur)
Automatische opmaak van nieuwe bestellingen bij brouwer (per mail of bestelblad)

Veelgestelde vragen

Neen. Om het voor iedereen wat overzichtelijk en eenvoudig te houden, hebben we gekozen om enkel met een jaarabonnement te werken.

Momenteel hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Formaat, Vlamo, de Vlaamse Zwemfederatie en Scwitch. Deze koepels kunnen Assist aan hun leden aanbieden tegen een voordeeltarief.
Ben je met jouw federatie of koepel ook geïnteresseerd om Assist aan je leden aan te bieden, contacteer dan Vincent voor een vrijblijvend gesprek.
Absoluut. Opdat je Assist optimaal kan uittesten, kan je tijdens de proefperiode alle mogelijkheden van Assist uitproberen. Zonder enige beperking.
Alle gegevens die je tijdens het proefabonnement in Assist ingeeft, worden uiteraard opgeslagen. Moest je na je proefperiode verder willen werken met Assist, dan gaan er geen gegevens verloren.

Ja. 2 weken voor het aflopen van het proefabonnement, krijg je via mail de vrijblijvende vraag of je wilt verder werken met Assist. Zoja, dan wordt je gevraagd om voor de einddatum van het proefabonnement het abonnementsgeld over te schrijven op onze rekening. Van zodra we je abonnementsgeld ontvangen, wordt je abonnement verlengd met een jaar. Alle gegevens die je tot dan ingegeven hebt, blijven bewaard. Je werkt dus met andere woorden gewoon verder in het abonnement waarmee je gestart bent.

Neen. Als je na de proefperiode beslist om met Assist verder te gaan, blijven alle gegevens die je tijdens de proefperiode hebt ingegeven, volledig behouden. Je werkt met andere woorden gewoon verder met hetzelfde abonnement.
f