ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER
Wax On bvba

Deze website (www.assistonline.eu) is eigendom van Wax On bvba (hierna 'Wax On'), met maatschappelijke zetel te Immelvoortstraat 8, 1850 Grimbergen. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wax On of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wax On verklaart dat de inhoud van de website en downloads op zorgvuldige wijze en naar best vermogen zijn samengesteld. Wax On kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wax On kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of gebruik van documenten of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je dit melden aan Vincent door een mailtje te sturen naar vincent(at)assistonline(punt)eu.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wax On geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wax On kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


Privacybeleid

Wax On hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld zoals omschreven in ons Privacybeleid. Je kan ons Privacybeleid hier raadplegen.


Licentieovereenkomst

Indien je beslist om na het consulteren van deze website een Proefabonnement op Assist te nemen, dan ga je automatisch akkoord met de Licentieovereenkomst die onlosmakelijk verbonden is met het gebruik van Assist. Je kan deze Licentieovereenkomst hier raadplegen.


Verwerkersovereenkomst

Indien je tijdens het gebruik van Assist persoonsgegevens van jezelf of van derden in Assist opslaat, dan wordt Wax On automatisch de 'Verwerker' van deze gegevens, maar jij blijft als 'Verwerkingsverantwoordelijke' ten alle tijden voor het verwerken van deze gegevens. Om die reden wordt er bij het gebruik van Assist automatisch een 'Verwerkersovereenkomst' gesloten tussen Wax On en de vereniging waarvoor jij een abonnement op Assist gebruikt. Deze Verwerkersovereenkomst maakt automatisch en integraal deel uit van onze Licentieovereenkomst, maar kan je hier apart raadplegen.

f