ALGEMENE VOORWAARDEN
Wax On bv

Deze website (www.assistonline.eu) is eigendom van Wax On bv (hierna 'Wax On'), met maatschappelijke zetel aan de Immelvoortstraat 8 te 1850 Grimbergen, België. Wax On heeft als ondernemingsnummer BE 0892.605.282. RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

Door de toegang tot en het gebruik van onze online diensten (o.a. Assist) verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.


1. Geldigheid van deze voorwaarden

Doordat je gebruik maakt van onze diensten of doordat je onze website bezoekt, gelden deze voorwaarden. Als je een gebruikersaccount bij ons aanmaakt, geef je expliciet aan dat je akkoord bent met deze algemene voorwaarden. Wij werken in alle gevallen op basis van deze voorwaarden en wijken hier alleen vanaf als dit expliciet schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.

Algemene voorwaarden die jij eventueel zelf hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en de geldigheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen.


2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wax On of rechthoudende derden.

Deze site is bestemd voor het bieden van informatie en service aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wax On verklaart dat de inhoud van de website en downloads op zorgvuldige wijze en naar best vermogen zijn samengesteld. Wax On kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je dit melden aan Vincent door een mailtje te sturen naar vincent@assistonline.eu.


3. Aanmaken van een gebruikersaccount

Iedereen kan via het invulformulier op de website www.assistonline.eu een abonnement bestellen op Assist.

Daarvoor zul je een aantal gegevens moeten invullen. Dit zijn de benaming van je organisatie waarvoor je een abonnement wilt bestellen, een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig om je abonnement op Assist in te richten. Je kunt achteraf de informatie van je organisatie verder aanvullen en/of aanpassen wanneer deze veranderen. Door een gebruikersaccount aan te maken voor een organisatie bevestig je dat je deze organisatie kan vertegenwoordigen en kan verbinden of overeenkomsten afsluiten in haar naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de organisatie.

De persoon die een abonnement op Assist bestelt, wordt vanaf dan de 'beheerder' genoemd van dat abonnement. Hij/zij/hen kan vanaf dan (persoons)gegevens importeren of ingeven in de software Assist.

Daarnaast kan deze beheerder ook extra medewerkers of vrijwilligers via mail uitnodigen om ook datzelfde abonnement te gebruiken. Personen die ingaan op deze uitnodiging en hun account via de uitnodigingsmail activeren, worden vanaf dan 'gebruikers' genoemd van dat abonnement. Na het zelf activeren van hun account, krijgen zij meteen ook toegang tot datzelfde abonnement en dus tot de gegevens die de beheerder en/of andere gebruikers reeds ingegeven hebben in de software Assist met dat abonnement.

Het is echter niet zeker dat elke gebruiker ook toegang krijgt tot de persoonsgegevens die in het abonnement staan. De beheerder kan nl. tijdens het uitnodigen bepalen welke 'rechten' hij geeft aan de gebruiker. Zo kan de beheerder bepalen dat een bepaalde gebruiker helemaal geen toegang krijgt tot een bepaalde rubriek, of dat deze gebruiker enkel de gegevens kan opzoeken of lezen, of dat deze gebruiker alle rechten krijgt en dus ook gegevens kan toevoegen, wijzigen of verwijderen.

In deze algemene voorwaarden praten we over een gebruikersaccount. Dit is jouw persoonlijke Assist-omgeving die beveiligd is met een e-mailadres en wachtwoord. Als je bij ons een gebruikersaccount aanmaakt zul je een aantal gegevens moeten invullen. Dit zijn een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Zorg ervoor dat je contactgegevens binnen je account juist zijn, hier ben je zelf verantwoordelijk voor.

Het is mogelijk dat we inactieve gebruikersaccounts verwijderen. Als het account actief gebruikt is geweest, zullen we je hier altijd per e-mail van op de hoogte brengen. Is een account nooit actief gebruikt, bijvoorbeeld om mee te testen, zullen we na lange tijd van inactiviteit het account verwijderen zonder bericht.


4. Licentieovereenkomst

Indien je beslist om na het consulteren van onze website een abonnement op Assist te bestellen voor je organisatie of als je als nieuwe gebruiker van een reeds bestaand abonnement beslist om je gebruikersaccount te activeren en dus Assist te gebruiken, dan verklaar je jezelf en de organisatie die je vertegenwoordigt automatisch akkoord met de Licentieovereenkomst die onlosmakelijk verbonden is met het gebruik van Assist.

Je kan deze Licentieovereenkomst hier raadplegen.


5. Stoppen met Assist

Stoppen met Assist kun je eenvoudig doen door het pakket niet meer te gebruiken. Je betaalt voor het gebruik, dus als je het niet meer gebruikt, dan kost het je ook niets meer.

Wil je onmiddellijk stoppen als gebruiker van Assist, dan neem je contact met de beheerder van het abonnement van je organisatie, om je gebruikersaccount stop te zetten.

Als je wenst te stoppen als beheerder van Assist voor een organisatie, dan kan je zelf een nieuwe beheerder voor de organisatie aanduiden door een e-mail te sturen naar vincent@assistonline.eu. Assist zal eerst een validatie uitvoeren van deze gevraagde wijziging alvorens de beheerder te vervangen.


6. Wat kun je van ons verwachten?

6.1 Beschikbaarheid
We kunnen helaas niet garanderen dat Assist 24 uur per dag beschikbaar of bereikbaar is en zonder storingen werkt. We kunnen ook niet garanderen dat Assist op elk apparaat te gebruiken is. We zullen natuurlijk ons uiterste best doen om Assist zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden.

6.2 Onderhoud
Het kan zijn dat we soms Assist offline zetten om onderhoud te plegen en aanpassingen te doen. Het meeste onderhoud proberen we uit te voeren zonder dat je er iets van merkt, maar als Assist offline moet, dan proberen we dit zoveel mogelijk 's nachts of in het weekend te doen.

6.3 Functionaliteiten
We zijn vrij om functionaliteiten en onderdelen van Assist aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het kan zijn dat hierdoor bepaalde functionaliteiten niet meer beschikbaar zijn of dat Assist niet meer werkt op bepaalde apparaten.

6.4 Externe informatie
We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid of voor de inhoud van internetpagina's buiten ons om waar we naar verwijzen op onze eigen website.


7. Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert

Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je invoert met je gebruikersaccount.

Je moet hierin voldoen aan de geldende wetgeving en wettelijke eisen. Als je niet voldoet aan deze eisen en worden wij aansprakelijk gesteld door een derde partij voor ontstane schade, dan stel je ons direct schadeloos en vrijwaar je ons voor elke vorm van aansprakelijkheid.

Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens.

Wens je zelf al je data en dus je volledige abonnement op Assist te verwijderen, dan kun je hiervoor contact met ons opnemen. Zorg er wel voor dat je eerst al je data exporteert naar een andere plek voordat je ons de vraag stelt jouw abonnement op Assist te verwijderen. We kunnen namelijk direct op jouw vraag jouw gebruikersaccount en alle bijbehorende data van je organisatie vernietigen. Het is niet mogelijk om dit op een later moment te herstellen.


8. Persoonsgegevens in Assist - Verwerkersovereenkomst

Je kunt in Assist persoonsgegevens invullen van anderen, zoals adresgegevens en contactgegevens van je leden, vrijwilligers of contacten.

Omdat er in Assist persoonsgegevens worden verwerkt, moeten wij en jij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en komen we het volgende overeen:

Juridisch gezien ben jij de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die je bij ons invoert. Jouw organisatie is dan de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn hierin de verwerker.

Om die reden wordt er bij het gebruik van Assist automatisch een 'Verwerkersovereenkomst' gesloten tussen Wax On en de organisatie waarvoor jij een abonnement op Assist gebruikt. Deze Verwerkersovereenkomst maakt automatisch en integraal deel uit van onze Licentieovereenkomst, maar kan je hier apart raadplegen.


9. Jouw privacy

Wax On hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld zoals omschreven in onze privacyverklaring.


10. Jouw verantwoordelijkheden

Er gelden enkele specifieke regels voor het gebruik van Assist.

Je mag geen informatie, afbeeldingen en/of andere materialen van ons zonder onze toestemming reproduceren op andere websites of media. Volledig of gedeeltelijk nabouwen van Assist mag ook niet.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze diensten en de handelingen die plaatsvinden in jouw gebruikersaccount. Dit houdt ook in dat je zelf verantwoordelijk bent voor misbruik van en door jouw gebruikersaccount. Wij zijn hier expliciet niet verantwoordelijk voor. We raden je daarom aan om een goed en sterk wachtwoord te kiezen en dit op regelmatige basis te wijzigen. Deel je wachtwoord niet met anderen.


11. Schending van de voorwaarden

Als je acties onderneemt die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan ben je zelf volledig aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaan is. Als een ander ons aanspreekt voor ontstane schade doordat jij onze voorwaarden hebt overtreden, dan vrijwaar je ons direct voor die schade.

We kunnen met of zonder waarschuwing je gebruikersaccount blokkeren of je gebruikersaccount definitief verwijderen. Dit kan ook gebeuren op verzoek van een instantie. Ook is het mogelijk dat we een instantie inzage geven in je gebruikersaccount als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als we je gebruikersaccount en alle bijbehorende data verwijderen, ben je al je informatie kwijt. We zijn niet verantwoordelijk en nooit aansprakelijk voor schade die je hierdoor lijdt.


12. Oplossen van geschillen

Laten we eerst je geschil samen bespreken en laten we proberen om er samen uit te komen zonder dat er een officiële juridische procedure nodig is. We horen graag van je als je niet tevreden bent over ons. Als we er niet samen uitkomen leggen we het geschil tussen ons voor aan een bevoegde rechter in het arrondissement waar we gevestigd zijn. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.


13. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen soms wijzigen. We laten je dit tijdig weten per e-mail of via onze website. Als je het niet eens bent met de wijziging kun je je onze overeenkomst opzeggen door je gebruikersaccount te verwijderen. Blijf je na de melding van nieuwe algemene voorwaarden gebruik maken van Assist, dan gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de nieuwe algemene voorwaarden.

Versie 13-09-2022