Een overzicht van al je activiteiten en hun deelnemers, met een eigen webshop waar je tickets kan verkopen.

Beheer al je activiteiten, lessenreeksen of wekelijkse trainingen in één handig overzicht.

Laat deelnemers online inschrijven en verkoop tickets in je eigen webshop.

Scan tickets bij aanvang en registreer automatisch wie al dan niet aanwezig was.

Koppel activiteiten aan ledengroepen en laat leden via 'Mijn Assist' inschrijven.

Koppel de boekhouding aan activiteiten en maak per activiteit een financieel overzicht op.

Exporteer alle deelnemers van een volledig werkjaar naar een overzichtelijke Excel.

In welke toepassing ben je vooral geïnteresseerd?