Naar een volwaardig CRM-platform voor lokale besturen waarmee het lokale vrijwilligerswerk online kan beheerd worden.

Wat is Assist?

Assist is een online CRM-platform voor lokale besturen, koepelverenigingen, federaties en lokale verenigingen, waarmee de gebruiker de volledige werking van haar/zijn organisatie of vereniging online kan beheren.

Een eerste versie van Assist werd reeds in 1996 ontwikkeld vanuit het verenigingsleven. Doorheen de jaren is Assist uitgegroeid tot een ‘in-the-cloud’ CRM-totaaloplossing waarbij gebruiksvriendelijkheid en eenvoud centraal staan. Bij de verdere ontwikkeling van het platform wordt steeds vertrokken vanuit de specifieke noden die elke organisatie of vereniging heeft wat betreft CRM, administratie en boekhouding, en dit in nauw overleg met de eindgebruiker die Assist ook effectief dagelijks gebruikt.
Vrijwilligers

Samenwerking met diverse koepelverenigingen

Assist heeft al vele jaren een goede samenwerking met diverse koepelverenigingen en federaties. Zo biedt de jeugdhuizenfederatie Formaat en de koepel voor amateurmuzikanten VLAMO aan al hun aangesloten leden een basisversie van Assist gratis aan. De Vlaamse Zwemfederatie biedt aan al haar aangesloten zwemclubs de volledige versie van Assist aan en vraagt hen in ruil dan ook hun ledenbeheer centraal via Assist te beheren. In totaal beheren momenteel zo’n 2.000 verenigingen hun ledenadministratie en boekhouding in Assist.

2020: start samenwerking met Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Op vraag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk werd onderzocht of er ook een dergelijke samenwerking kon opgezet worden voor lokale besturen en in het bijzonder voor de vrijwilligerscoördinatoren die momenteel door hen ondersteund worden.

In januari 2020 werd vanuit het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en in samenwerking met Assist een ‘Werkgroep CRM’ opgestart waarin een tiental vrijwilligerscoördinatoren uit evenveel lokale besturen hun licht lieten schijnen over hoe een dergelijk CRM-platform eruit zou moeten zien en wat de verschillende mogelijkheden (de zogenaamde features) zouden moeten zijn.

Alle mogelijkheden in detail

Wat volgt is de uiteindelijke feature list met alle mogelijkheden die het CRM-platform voor lokale besturen in een eerste versie zal bevatten. Tenzij anders vermeld, zullen deze mogelijkheden tegen maart 2021 beschikbaar zijn. Overige features worden in de loop van het jaar 2021 ontwikkeld.

Naast deze feature list krijg je in dit webinar een eerste beeld van hoe dit alles er in Assist zelf uitziet.
Overzicht van eventuele kandidaat-vrijwilligers
Overzicht van eventuele onkostennota's
Overzicht van jarige vrijwilligers per dag/week/maand
Nieuwsberichten via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Aanpassen benaming en type lokaal bestuur
Beheren adres- en contactgegevens lokaal bestuur
Beheren contactgegevens vrijwilligerscoördinator
Activeren rubriek 'Gemeente/Stadsdiensten’
Activeren rubriek ‘Adviesraden’
Activeren rubriek ‘Vrijwilligersgroepen’
Activeren rubriek ‘Verzekeringen’
Toevoegen en beheren diverse verzekeringen
Activeren rubriek ‘Kostenvergoedingen'
Bepalen en instellen systeem kostenvergoeding

Toevoegen en beheren diverse gemeente/stadsdiensten
Per dienst algemene adres- en contactgegevens beheren
Per dienst verantwoordelijke bepalen
Per dienst vrijwilligers koppelen
Per dienst adressenlijst van vrijwilligers opvragen
Per dienst adresetiketten van vrijwilligers opvragen
Per dienst e-maillijst van vrijwilligers opvragen
Per dienst rechtstreeks e-mail versturen naar vrijwilligers
Per dienst gegevens vrijwilligers exporteren naar Excel
Toevoegen en beheren diverse ’soorten gemeente/stadsdiensten’
Diverse gemeente/stadsdiensten groeperen per soort

Toevoegen en beheren diverse adviesraden
Per adviesraad algemene adres- en contactgegevens beheren
Per adviesraad verantwoordelijke bepalen
Per adviesraad vrijwilligers koppelen
Per adviesraad adressenlijst van vrijwilligers opvragen
Per adviesraad adresetiketten van vrijwilligers opvragen
Per adviesraad e-maillijst van vrijwilligers opvragen
Per adviesraad rechtstreeks e-mail versturen naar vrijwilligers
Per adviesraad gegevens vrijwilligers exporteren naar Excel
Toevoegen en beheren diverse ’soorten adviesraden’
Diverse adviesraden groeperen per soort

Activeren tool ‘Inschrijvingsformulier kandidaat-vrijwilligers’
Bepalen of kandidaat-vrijwilligers al dan niet op wachtlijst terecht komen
Personaliseren teksten en lay-out inschrijvingsformulier en automatische mails
Personaliseren welke velden getoond worden in het inschrijvingsformulier
Mogelijkheid om zelf extra velden, memovelden, keuzelijsten toe te voegen
Bepalen wie bevestigingsmail ontvangt na inschrijving
Activeren tool ‘Mijn Assist’, persoonlijke omgeving voor vrijwilligers
Personaliseren welke velden getoond worden in ‘Mijn Assist’
Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen

Toevoegen en beheren van alle kandidaat-vrijwilligers
Tool ‘Inschrijvingsformulier kandidaat-vrijwilligers’ waarmee kandidaat-vrijwilligers zich rechtstreeks kunnen inschrijven via een gepersonaliseerd webformulier
Uitnodigen van kandidaat-vrijwilliger via automatische mail

Toevoegen en beheren van alle vrijwilligers
Overzicht filteren op eigen zoekterm
Overzicht filteren op diverse velden
Mogelijkheid om zelf extra velden, memovelden, keuzelijsten toe te voegen
Per filter-resultaat adressenlijst van vrijwilligers opvragen
Per filter-resultaat adresetiketten van vrijwilligers opvragen
Per filter-resultaat e-maillijst van vrijwilligers opvragen
Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar vrijwilligers
Per filter-resultaat gegevens vrijwilligers exporteren naar Excel
Per vrijwilliger persoons-, adres- en contactgegevens beheren
Per vrijwilliger type vrijwilliger, start- en einddatum beheren
Per vrijwilliger talenten en competenties beheren
Per vrijwilliger taken, functies, rollen beheren
Per vrijwilliger koppelen aan dienst, adviesraad, vrijwilligersgroep
Per vrijwilliger contactpersoon in geval van nood beheren
Per vrijwilliger diverse vrijwilligerscontracten opmaken en beheren
Tool ‘Vrijwilligerscontract Checklist’ om automatisch contract op te maken
Per vrijwilliger diverse kostenvergoedingen beheren
Per vrijwilliger uitnodigen om tool ‘Kostenvergoeding opmaken’ te gebruiken
Tool ‘Kostenvergoeding opmaken’ om kostenvergoeding te laten opmaken
Verjaardagslijst van alle vrijwilligers per dag/week/maand/jaar opvragen

Persoonlijke omgeving voor vrijwilligers waarin zij hun persoonsgegevens zelf kunnen nakijken en aanpassen indien nodig
Mogelijkheid om vrijwilligers individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen om hun persoonsgegevens in ‘Mijn Assist’ na te kijken
Mogelijkheid om vrijwilligers individueel of ‘in bulk’ uit te nodigen hun kostennota's via ‘Mijn Assist’ na te kijken en (online) in te dienen

Toevoegen en beheren van alle overige contactpersonen
Overzicht filteren op eigen zoekterm
Overzicht filteren op diverse velden
Per filter-resultaat adressenlijst van personen opvragen
Per filter-resultaat adresetiketten van personen opvragen
Per filter-resultaat e-maillijst van personen opvragen
Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar personen
Per filter-resultaat gegevens personen exporteren naar Excel
Per persoon persoons-, adres- en contactgegevens beheren
Per persoon koppelen aan interesse/interessegroep
Verjaardagslijst van alle personen per dag/week/maand/jaar opvragen

Toevoegen en beheren van alle organisaties, verenigingen, leveranciers...
Overzicht filteren op eigen zoekterm
Overzicht filteren op diverse velden
Per filter-resultaat adressenlijst van organisaties opvragen
Per filter-resultaat adresetiketten van organisaties opvragen
Per filter-resultaat e-maillijst van organisaties opvragen
Per filter-resultaat rechtstreeks e-mail versturen naar organisaties
Per filter-resultaat gegevens organisaties exporteren naar Excel
Per organisatie adres- en contactgegevens beheren
Toevoegen en beheren diverse ’soorten organisaties’
Per organisatie koppelen aan ’soort organisatie'

Toevoegen en beheren van alle activiteiten en evenementen
Per activiteit datum, tijdstip, plaats, contactgegevens opgeven en beheren
Toevoegen en beheren diverse ’soorten activiteiten’
Per activiteit koppelen aan ’soort activiteit’
Per activiteit deelnemers toevoegen en beheren
Per deelnemer betaling en aanwezigheid beheren
Per activiteit diverse tickets aanmaken en beheren
Per activiteit webshop activeren om tickets te verkopen
Per activiteit scanpagina activeren om tickets te scannen
Activeren tool ’Ticketing’ waarmee deelnemers zich online kunnen inschrijven en een ticket ontvangen
Personaliseren teksten en lay-out webshop, tickets en automatische mails
Personaliseren teksten Algemene Voorwaarden
Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen
Instellen koppeling met betalingssysteem Mollie

= Aparte rubriek om nog sneller een communicatietraject op te starten, naast de diverse communicatie-mogelijkheden die nu al elders, in elke rubriek apart, gebruikt kunnen worden
Mailinglijsten samenstellen waarbij vrijwilligers, personen, organisaties kunnen gecombineerd worden
Mogelijkheid om standaard mails op te stellen en te beheren
Mogelijkheid om standaard sms-berichten op te stellen en te beheren
Snel een mail versturen naar één of meerdere mailinglijsten
Snel een sms versturen naar één of meerdere mailinglijsten

Activeren tool ‘GDPR-Helper’ waarmee vrijwilligerscoördinator specifiek voor het vrijwilligerswerk binnen het lokaal bestuur een GDPR-Logboek, -Inventaris, -Register en een Privacyverklaring kan opmaken
Beknopte uitleg van de nieuwe GDPR-regels en hoe je je in orde moet stellen
Activeren tool 'GDPR-Checklist’ waarmee je je organisatie in 7 stappen volledig in orde stelt met de nieuwe GDPR-regels
GDPR-Logboek waarin alle GDPR-gerelateerde acties kunnen opgelijst worden (= wettelijke verplichting)
GDPR-Inventaries waarin bijgehouden wordt waarom, van wie, en door wie persoonsgegevens worden bijgehouden (= wettelijke verplichting)
GDPR-Register waarbij alle doelen waarom persoonsgegevens worden opgelijst, en per doel de ‘wettelijke grond’ wordt opgegeven (= wettelijke verplichting)
Automatische opmaak van een Privacyverklaring op basis van alle antwoorden en alle gegevens die via de GDPR-Checklist opgegeven worden
Opmaak unieke link naar deze Privacyverklaring die kan gebruikt en gedeeld worden op elke communicatiekanaal van het lokaal bestuur

= Indien meerdere Assist-abonnementen met elkaar verbonden worden, dan kunnen er vanuit het centrale abonnement nieuwsberichten verschijnen op het startscherm van alle overige, gekoppelde abonnementen
Opstellen en beheren van nieuwsberichten
Bepalen welke abonnementen, welk nieuwsbericht, wanneer te zien krijgt
Opstellen en beheren van pop-up berichten
Bepalen welke abonnementen, welke pop-up, wanneer te zien krijgt

Eigen accountgegevens nakijken en beheren
Extra gebruikers toevoegen en beheren
Per gebruiker, per rubriek lees- en schrijfrechten bepalen
Mail-alias instellen opdat mailverkeer van/naar Assist correct kan verlopen

Uitgebreide online help (help.assistonline.eu)
Helpdesk, uitsluitend via mail (vincent@assistonline.eu)

Enkele veelgestelde vragen

In samenspraak met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Werkgroep CRM die voor dit project werd opgericht, werd besloten om 3 prijzen te hanteren, afhankelijk van het aantal inwoners. Deze prijzen zijn ‘alles-inclusief’ en worden ‘bevroren’ vanaf 2021 voor de komende 5 jaar, ook al komen er tijdens die jaren extra features bij.
- € 1.000 per jaar voor lokale besturen met < 25.000 inwoners
- € 1.500 per jaar voor lokale besturen met 25.001 >< 49.999 inwoners
- € 2.000 per jaar voor lokale besturen met > 50.000 inwoners

Elk jaar, bij het aflopen van het jaarabonnement, beslist elk lokaal bestuur voor zichzelf of men verder wilt werken met Assist of niet. Er worden m.a.w. geen overeenkomsten voor meerdere jaren afgesloten.

Assist wordt gehosted op een dedicated server bij Combell (www.combell.be), gekend als één van de meest gerespecteerde hostingfirma’s van Europa. Combell is overigens een Belgisch bedrijf, met servers in België, wat belangrijk is voor de GDPR. Het spreekt voor zich dat de servers bij Combell met de hoogste veiligheidsgaranties onderhouden worden.

Combell maakt elke nacht een backup van de volledige databank, die meteen gekopieerd wordt op een andere server in het Combell-netwerk, maar die op een andere plaats staat dan de server waar Assist op draait. Zo hebben we steeds een extra reserve-kopie van de databank van de dag ervoor.

Daarnaast wordt om het kwartier een extra log bewaard van de gemaakte wijzigingen in dat laatste kwartier. Op die manier kunnen we bij eventueel probleem teruggrijpen naar de data van een kwartier terug.

Elke gebruiker kan in Assist zelf een backup maken van haar/zijn gegevens door de gegevens te exporteren naar Excel en dit bestand zelf te bewaren.

Ja, je kan zoveel gebruikers toevoegen als nodig en dit zonder enige meerkost (we vermelden dit expliciet, omdat dit bij vele andere platformen net wel het geval is). Elke gebruiker krijgt vervolgens van de beheerder specifieke lees- en/of schrijfrechten, en toegang tot enkel die rubrieken of vrijwilligersgroepen die voor haar / hem nodig zijn.

Assist wordt zoveel als mogelijk opgebouwd, vanuit het idee dat elke structuur van elk lokaal bestuur in principe kan ondergebracht worden in het systeem. Via de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ kan je zelf zoveel diensten, adviesraden, werkgroepen… toevoegen als nodig. Je bepaalt hierbij zelf de benaming, de contactgegevens, de verantwoordelijke, enzovoort, zodat Assist zoveel als mogelijk ‘op maat van jouw lokaal bestuur’ kan gebruikt worden.

Neen, er is geen maximum. Nergens in Assist trouwens. Je kan zoveel diensten, adviesraden, werkgroepen, gebruikers, vrijwilligers… toevoegen als nodig en dit zonder enige meerkost.

Ja, dat kan. Vrijwilligers kunnen zoveel groepen ondergebracht worden als nodig.

Ja, dat kan. Vrijwilligers kunnen, al dan niet binnen één en dezelfde groep, zoveel functies, taken of rollen toebedeeld krijgen als nodig.

Ja, dat kan. Bij de algemene instellingen zal je eerst moeten bepalen welke soorten vergoedingen jullie allemaal aanbieden om dan vervolgens per vrijwilliger of per contract te bepalen welke van deze vergoedingen hier al dan niet van toepassing zijn.

Om technische redenen wordt bij het mailen van en naar Assist een uniek mail-adres gecreëerd (met als adres ...@mail.assistonline.eu). Vervolgens wordt dat mail-adres gekoppeld aan het ‘echte’ mail-adres van de persoon die de mail wilt versturen. De gebruiker merkt hier in principe niets van, maar ‘achter de schermen’ kunnen we op deze manier een eventueel antwoord van die gebruiker correct doorsturen naar het juiste adres.

Bij de lancering in januari 2021 zal er nog geen automatische raportering beschikbaar zijn. We kiezen in onze prioriteiten voor administratieve handelingen die eerder dagelijks, wekelijks of maandelijks dienen te gebeuren. Een jaarverslag is een opdracht die slechts 1 keer per jaar dient te gebeuren en vandaar krijgt deze taak niet de hoogste prioriteit. Het zal echter wel mogelijk zijn om alle gegevens van de vrijwilligers te exporteren naar Excel, wat het berekenen van statistieken wellicht kan vergemakkelijken.

Ja, dat kan. Je kan instellen welke persoon of personen via welk e-mailadres zo’n bevestigingsmail mag ontvangen.

Bij de lancering in januari 2021 zal dit nog niet mogelijk zijn, maar beperken we ons tot 1 algemeen inschrijvingsformulier. Als blijkt dat we deze suggestie vaker krijgen, zal in samenspraak met de Werkgroep CRM en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk een prioriteitenlijst gemaakt worden van zaken die in de loop van het jaar toegevoegd kunnen worden.

Je kan in Assist per vrijwilliger sowieso zelf zoveel velden toevoegen als je zelf wilt, dus in principe is het perfect mogelijk om een dergelijk veld toe te voegen moest dat niet standaard in Assist staan. Als blijkt dat veel lokale besturen een dergelijke registratie noodzakelijk vinden, kunnen we ook dit standaard beschikbaar maken.

Dat kan zeker. Assist is ooit gestart als CRM-pakket voor lokale verenigingen, en naast het vrijwilligersbeheer kunnen verenigingen via Assist ook hun ledenbeheer, boekhouding, activiteiten, VZW-verplichtingen, GDPR… online beheren. Indien je interesse hebt om jouw lokale verenigingen te ondersteunen door hen ook Assist aan te bieden, neem dan gerust contact op met Vincent (vincent@assistonline.eu) en dan bespreken we samen de mogelijkheden.

Wax On bvba is momenteel nog het bedrijf van Vincent Jansen en zijn vrouw Barbara Ooms dat opgericht werd in 2007 om de ontwikkeling van het online softwareprogramma 'Assist' te kunnen realiseren. Wax On telt momenteel 2 werknemers: Vincent zelf als zaakvoerder en Tom Janssens, die al van bij de start nauw betrokken was bij de ontwikkeling van Assist, en sinds februari 2019 ook voltijds aan de slag is.

In de loop van 2021 zal Tom de plaats van Barbara overnemen om zo volwaardige partner te worden van Vincent. De gezamenlijke droom van Tom en Vincent is om samen 'het beste en meest gebruiksvriendelijke CRM-programma' uit te bouwen op maat van het middenveld, de sociaal-culture sector en lokale besturen in Vlaanderen. We geloven steevast dat 'onze sector' recht heeft op een betaalbare 'in the cloud' oplossing om de vele administratieve en boekhoudkundige taken te verlichten. Net zoals we dat toen in 't Mutske ook dachten. Ondertussen al bijna 25 jaar geleden...

Assist is het enige product dat Wax On op de markt brengt en er zijn geen plannen om dit portfolio in de toekomst uit te breiden. Met meer dan 2.000 lokale verenigingen die Assist gebruiken, en een nauwe samenwerking met enkele grote koepelorganisaties, Scwitch en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, ligt alle focus op de verdere ontwikkeling van Assist.

Vanaf januari 2021 is het mogelijk om met Assist te starten. Op basis van het aantal inwoners, kijk je eerst na wat het juiste bedrag is voor jouw lokaal bestuur:
- € 1.000 per jaar voor lokale besturen met < 25.000 inwoners
- € 1.500 per jaar voor lokale besturen met 25.001 >< 49.999 inwoners
- € 2.000 per jaar voor lokale besturen met > 50.000 inwoners

Vervolgens mail je je bestelbon t.a.v. onderstaande gegevens naar vincent@assistonline.eu.

Wax On bvba
Immelvoortstraat 8
1850 Grimbergen
BTW BE 0892.605.282

Van zodra we je bestelbon ontvangen hebben, wordt je abonnement aangemaakt en zo goed als mogelijk voor jou ingesteld. Eens het abonnement klaar is voor gebruik, krijg je via mail de nodige aanmeld-gegevens.

In diezelfde mail zal je ook een link vinden naar enkele webinars die de opstart in Assist vergemakkelijken. Diezelfde webinars en antwoorden op enkele veel gestelde vragen, zal je vanaf dan ook terugvinden op de website help.assistonline.eu (pas beschikbaar vanaf maart 2021). Op die manier zullen ook andere collega’s snel en makkelijk met Assist kunnen starten.

Andere vraag over Assist?

Contacteer Vincent